הערה על התנגדות לשינוי בעידן שלנו

השינויים התכופים שבני המאה העשרים מתמודדים עמם יוצרים סגנון התמודדות חדש עם שינוי . אנו מניחים כי בני אדם שהתנסו בשינויים רבים יסתגלו ביתר קלות לשינויים חדשים . מי שלא התנסה דיו בשינויים , יראה בכל שינוי מאורע רב חשיבות . האחרים , המנוסים בשינויים , ייחסו לאותם שינויים משמעות פחותה . מאחר שהחברה בימינו מאופיינת בתהפוכות תכופות ובעלות משמעות , נראה שבני האדם מחוסנים יותר מפני תמורות . לפיכך יש לצפות שהתנגדותם לשינויים תפחת , והסתגלותם אליהם תהיה מהירה יותר . יתר על כן , תהליך השובע יואץ , והוא יוביל לחיפוש תכוף אחר אתגרים חדשים יותר מבעבר . החברה המשתנה בהתמדה יוצרת מצב פסיכולוגי חדש . אנו משייטים כל העת בנהר שמימיו זורמים וגועשים . היעדר זרימה בו הוא הוא השינוי — מצב חדש המצריך התמודדות , שכן הימצאות במצב של זרימת מים חזקה נעשית טבעית . כשזרימת המים תוסיף ותגבר , תהיה ההסתגלות אליה מהירה יותר . רק כשהנהר יהיה גועש ומסוכן , יתעורר קושי רב יותר להיחלץ מן המצב , וניסיון ההיחלצות יהיה . pn : הדימוי לנהיגה ברכב יסייע גם הוא להבהיר את טענתנו . מי שעומד בשלביו הראשונים של לימוד נהיגה משתומם א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן