מיהו המתנגד

ציר אחר שבאמצעותו אפשר למיין את מכלול הידע על ההתנגדות לשינוי הוא אפיונו של המתנגד . יש שתי קבוצות של מתנגדים 1 קבוצת מקבלי ההחלטות , המחוללים הפוטנציאליים של השינויים , וקבוצת העובדים או קהל היעד שאינם מעורבים ישירות ביוזמת השינוי , אך תוצאותיו יחולו עליהם , וקצתם גם יעסקו בהוצאה לפועל של השינוי . אופי ההתנגדות יהיה שונה בקרב שתי קבוצות אלו . בקרב קבוצת מקבלי ההחלטות מתרחש התהליך הזה : הקבוצה ( או הפרט ) מקבלת נתונים המורים על קשיים ההולכים ומתפתחים בארגון ( או אצל הפרט , ( או מקבלת מידע שלפיו תהליך מסוים של שינוי פותח הזדמנות להתפתחות ולצמיחה של ממש . על חברי הקבוצה לעבד את המידע ולהחליט האם ליזום שינוי או לשמר את המצב כמות שהוא . ההתנגדות תבוא לידי ביטוי בהעלאת ספקות בקשר למידע החדש , בכפירה בצורך בשינוי , באי אמון בהזדמנות שהוא יוצר או באי הסכמה לכך שהשינוי המוצע אכן יוביל לתוצאות החזויות . החשש להתחיל תהליך של שינוי יכול לנבוע גם מהערכה שתוכנית השינוי תעורר התנגדות נחרצת מצד גורמים שונים בתוך הארגון . היזמים הפוטנציאליים עלולים להירתע מהתמודדות עם ההתנגדות או מן הקונפליקטים והמתחי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן