תהליכים דינמיים הקשורים באוריינטציית הזמן

נציג עתה כמה השערות על ההבדלים בדינמיקה של כל אחת מאוריינטציות הזמן המובילות להתנגדות לשינוי . הגורמים המשפיעים על אוריינטציות זמן שונות באילו תנאים של שינוי תנבע ההתנגדות מחשש לפגיעה בעבר , באילו תנאים היא תנבע מאוריינטציה להווה , ומתי היא תיקבע בשל שיפוט התוצאות בעתיד ? אין לי חשובה ברורה בעניין זה , אלא רק מחשבות אחדות . אין ספק שתוכן השינוי והיקפו הם מן הגורמים המרכזיים המשפיעים על אוריינטציית הזמן . כשהשינוי יסודי , מקיף , משפיע על מוקדים רבים , מה שכינינו 'שינוי ממעלה , 'שנייה כי אז יהיה העבר מוקד ההתייחסות המרכזי , ועל פיו ייקבע אם ייתקל השינוי בהתנגדות או יתקבל . ככל שהשינוי עמוק ורחב , ולא רק בגדר תוספת למה שקיים או גריעה ממנו , כן תתחזק האפשרות שהוא יפגע בגרעין הקשה והעמוק של ערכיו של האדם והשקפת עולמו — כלומר , בכל מה שהתגבש ועוצב במשך שנים . כשהשינוי אינו מרכזי ומקיף , לעומת זאת , כשהוא ממוקד באספקטים מצומצמים של הארגון , כשהוא כולל תוספות של כמה גורמים או סילוקם , קל וחומר אם גורמים אלו שוליים — כי אז תכוון האוריינטציה החזקה יותר כלפי העתיד . במקרה זה יהיו שיקולי הרווח והה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן