גורמים מהותיים לשינוי וגורמים נלווים לשינוי

ניתוח של מכלול גורמי ההתנגדות מסייע לבטל תפיסה נאיבית שלפיה נובעת ההתנגדות לשינוי רק מגורמים הקשורים למהותו של השינוי ולהוצאותיו . ולא היא . יש שתי קבוצות של גורמי התנגדות : התנגדות המכוונת למהותו של השינוי , והתנגדות שמקורה בגורמים משניים , הנלווים לשינוי , ששני מוקדים לה : תהליך הכנסת השינוי וסוכני השינוי . עובד יצא חוצץ נגד השינוי עצמו , כשעל פי הערכתו הוא או הארגון יצאו ניזוקים ממנו ( ייגרם הפסד של משאבים או תיגרם פגיעה בעמדות , בערכים או בהשקפת עולם . ( הערכה שכזו יכולה להיעשות בעקבות חישוב שקול של יתרונותיו וחסרונותיו של השינוי , עקב הישגים צפויים בהווה הנראים חשובים יותר והאדם אינו רוצה להמירם באחרים , או עקב הטיה קוגניטיווית המייחסת משקל יתר לגורמים בהווה לעומת תוצאות בעתיד . ההערכה יכולה לנבוע גם מתוך תפיסה שהשינוי יסכן רווחים ודאיים בהווה , או שיגרום להפסד ודאי של תגמולים קיימים ( לעומת רווח אפשרי בעתיד — ראה תאוריית הפרוספקט . ( התנגדות למהות השינוי תתעורר גם כשהאדם יחשוב שתוצאות השינוי מנוגדות לעקרונות הוגנות התוצאות . התנגדות יכולה לנבוע מגורמים הקשורים לתהליך הפעלתו של הש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן