מניין הגורמים להתנגדות לשינוי

על פי הפרקים הקודמים ניתן למנות עשרים ואחד גורמים להתנגדות לשינוי . נמנה אותם על פי הבסיס התאורטי שלהם . גורמים הגובעים מהחשש מהפסד השינוי נתפס כמזיק , פוגע או גורם להפסד אישי . השינוי נתפס כמזיק , פוגע או גורם הפסדים לארגון . מלכודת חברתית הערכה מוטעית , הנובעת מתופעת המלכודת החברתית , ( social trap ) מייחסת משקל יתר להפסדים מוחשיים בהווה שמקורם בשינוי , ואילו רווחים בעתיד שינבעו מן השינוי , אינם מקבלים את המשקל הראוי להם . בשל כך נתפס מאזן הרווח וההפסד הכולל של השינוי כשלילי . הערכה מוטעית , הנובעת מתופעת המלכודת החברתית , ( social trap ) מייחסת משקל יתר לרווחים מוחשיים בהווה הנובעים מן המצב קודם השינוי , ואילו הפסדים שייווצרו בעתיד אם לא יתחולל השינוי אינם מקבלים את המשקל הראוי להם . לפיכך יש העדפה להמשיך במצב בהווה , היות שהוא נתפס כחיובי יותר . העדפה של פעילות אחרת היעדר אנרגיה , רצון או יכולת להפסיק פעילות בהווה ולהמירה בפעילות הקשורה בשינוי . העדפה של השקעת משאבים להשיג מטרות בהווה מהשקעה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן