פרק יג סיכום ואינטגרציה

בפרק זה נסכם את גורמי ההתנגדות לשינוי כפי שפורטו בפרקים הקודמים , נציג מודל אינטגרטיווי שיארגן את הידע הקיים ויציג נקודות מבט חדשות לתופעת ההתנגדות , נסקור שיטות שבאמצעותן ניתן לצמצם את ההתנגדות , ונסיים בהערה על מקומה של ההתנגדות לשינוי בעידן המודרני .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן