סיכום

בפרק זה נסקרו משתני אישיות ואפיונים ארגוניים היכולים להשפיע על ההתמודדות עם שינויים . בחלק הראשון פורטו כמה וכמה מאפייני אישיות : הסגנון המסתגל לעומת הסגנון המחדש , סובלנות לעמימות , אוריינטציה לאי ודאות , דוגמטיות , צורך בסגירות , איתנות , רצון בשליטה , חיפוש אחר ריגושים . הבדלים אינדיווידואליים בתכונות אלו מסבירים מדוע גם כשפועלים גורמים מרכזיים אוניוורסליים המגבירים התנגדות לשינוי או מפחיתים אותה , לא הכול מגיבים על השינוי באותה הדרך . יש שונות בתגובות , שמקורה במבנה אישיות שונה של העובדים . בחלק השני הוצגו מאפיינים ארגוניים הקשורים בהתמודדותו של הארגון עם שינויים . ארגונים נבדלים זה מזה בתרבות הארגונית שלהם ובמערכת הערכים והנורמות המעצבת תרבות זו . הוצגו המשתנים האלה ו גמישות ארגונית , נטילת סיכון , רגישות לתמורות חיצוניות , סובלנות לשינוי ואמון בהנהלה . הובאו גם השערותיו של הייג שלפיהן שוויון , גיוון בידע ובעמדות , מספר מומחים , מערכת ערכים התומכת בשינויים והתנסויות קודמות בהחלת שינויים יעודדו חידושים ותמורות בארגון . מרבית המשתנים המאפשרים החלתו של שינוי בהתנגדות מעטה מאפיינים אר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן