הבדלים באופי הארגון והשפעתם על שינוי ועל ההתנגדות לו

כמו הבדלי האישיות בין בני האדם , גם ארגונים נבדלים זה מזה באופיים . המושג ' תרבות ארגונית' קנה לו מקום מרכזי בדיונים על ארגונים ובניתוחם , והוא משמש לתיאור צביונו הייחודי של כל ארגון . לא כאן המקום לדון במרכיביה השונים של התרבות הארגונית . נתמקד באספקטים העשויים להיות רלוונטיים להתייחסותו של הארגון לשינוי : גמישות ארגונית , פתיחות לנטילת סיכון , שמרנות , סובלנות לשונות בין-אישית ועוד . ממדים אלו משקפים נורמות התנהגות וערכים ארגוניים העשויים להשפיע על ההתמודדות עם שינוי ועל מידת ההתנגדות לשינוי הצפויה בארגונים השונים . ראוי לציין שעיקרה של הספרות המנתחת את הקשר בין אפיונים ארגוניים ובין שינוי מתרכז במגזר מצומצם של שינויים — בחידושים ארגוניים . ( innovations ) מהבדלים ביחסם של ארגונים לחידושים ניתן להערכתי ללמוד גם על הבדלים ביחס לשינויים ארגוניים אחרים . גמישות ארגונית לארגונים גמישים יכולת לבצע שינויים פנימיים בזמן תגובה קצר ובהתנגדות מעטה לעומת ארגונים נוקשים , הנזקקים לתהליך מסורבל וארוך קודם שהם מגיבים על תמורות חיצוניות הדורשות החלת שינויים פנימיים . ארגונים גמישים הם ארגונים המשתנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן