הבדלים אינדיווידואליים

בכל אחד מן ההסברים שבפרקים הקודמים , מילאו ההבדלים האינדיווידואליים תפקיד חשוב . בני האדם מגיבים על שינוי באופן שונה בהתאם לצורכיהם , לתפיסתם ולפירוש שהם נותנים למצב . ניקח לדוגמה את ההסבר של התנגדות לשינוי בשל חשש מהפסדים לפרט או לארגון ( ראה פרק ה . ( שני עובדים יכולים להעריך אותו שינוי באופן שונה . אחד עשוי להעריך שלשינוי תהיה השפעה שלילית על מאזן הרווחים וההפסדים שלו ושל הארגון , ואילו האחר יראה בשינוי סיכוי להתפתחויות חיוביות לו ולחבריו . הבדלים אלו בתפיסה יכולים לנבוע מרקע אישי שונה , ממעמד שונה בתוך הארגון , וגם מנטיות אישיותיות המשפיעות על דרך עיבוד המידע ופירושו . גם להסבר בדבר השפעתה של תחושת השליטה יש להוסיף את מרכיב ההבדלים האינדיווידואליים . אותו שינוי יכול להחליש את תחושת השליטה אצל אחדים ולהגבירה אצל אחרים . התגובות למצב של איבוד שליטה אף הן אינן זהות אצל כולם . הבדלי אישיות יגרמו שאצל מקצת האנשים יוליך איבוד השליטה להתנגדות לשינוי , ואילו אחרים יגיבו עליו בשוויון נפש , או יפתחו תגובות דפרסיוויות . כל מצב יתפרש אחרת בעיני עובדים שונים , וגם אם יינתן פירוש דומה , לא תהיה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן