סיכום

ביטויי התנהגות של התנגדות לשינוי אינם משקפים דחייה של השינוי דווקא . לעתים הם משמשים למטרות אחרות , שהשינוי רק משמש עילה להשגתן . בפרק נמנו הגורמים השונים המניעים את בני האדם להתנגד לשינוי כשאין זו עמדתם האמיתית : התנגדות כביטוי של קונפורמיות לקבוצה וכאמצעי להשגת רווחים חברתיים ורווחים אחרים . הבעת התנגדות יכולה לשמש אמצעי לצבירת כוח ומעמד בקבוצה , מנגנון לבירור עמדתם של האחרים , חלק ממאבק כולל ביוזמי השינוי ( כשמקור ההתנגדות רחב ורב שנים , ( והיא יכולה לשקף גם מאבק מעמדי . מלבד זאת משמשת ההתנגדות אמצעי לדחוק ביוזמי השינוי לספק מידע רב יותר , אמצעי לשמור על דימוי חיובי בעיני אחרים , חל ק מעסקה כוללת בין שני צדדים , ופעולת גומלין או פדיון של עסקה שנעשתה בעבר . גורמים אלו חושפים את מורכבותם הרבה של מקורות ההתנגדות לשינוי . קודם שמנסים יוזמי השינוי לגייס את תמיכתם של האחרים , מן הראוי שיאבחנו את מקורותיה האפשריים של ההתנגדות . התנגדות כוזבת לא תיחלש אם נוקטים צעדים המיועדים לשכנע את המתנגדים בחיוניותו של השינוי . מרבית האמצעים להחלשתה של ההתנגדות שסקרנו בפרקים הקודמים לא יועילו כשמדובר בה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן