התנגדות שמקורה בקונפורמיות לעמדותיהם של האחרים

התנהגותנו אינה עולה תמיד בקנה אחד עם עמדותינו . אנו מאמינים בדרך אחת ובכל זאת בוחרים להתנהג בדרך אחרת , לעתים אפילו הפוכה . לא כל התנהגות נובעת מרצון פנימי עמוק או מהכרה שאכן היא נכונה . גורמים חיצוניים משפיעים עלינו ואנו נאלצים לעתים להתאים את התנהגותנו לדרישות חיצוניות אלו ולחיות באותה העת עם הדיסוננס הפנימי הנובע מחוסר ההתאמה בין תגובתנו ובין עמדתנו . נטייתו של האדם להיענות לנורמות חברתיות נחקרה הרבה בתחומי הפסיכולוגיה החברתית והיא מכונה . 'קונפורמיות' 'קונפורמיות' מוגדרת אפוא כנקיטה של עמדה או התנהגות התואמת את ציפיותיה של הסביבה החברתית שאנו חיים בה . מדוע בני האדם מוכנים לפעול בניגוד לעקרונותיהם ? אין ספק שקונפורמיות ממלאה פונקציה הסתגלותית חשובה . בני האדם נענים לדרישותיה של הקבוצה שהם שייכים אליה מכיוון שהיענות זו מעניקה להם רווחים פסיכולוגיים מסוימים . אי היענות או התנגדות לדרישותיה של הקבוצה , לעומת זאת , עלולה לגרום נזקים ממשיים ומדומים , שחומרתם עולה לעתים על אי הנוחות הפסיכולוגית הנובעת מעשיית דבר שאין האדם מסכים לו . התנהגות שונה מן המקובל ומן המצופה בקבוצה עלולה לגרום לפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן