הוגנות התהליך

בהוגנות התהליך ( procedural justice ) הכוונה לאופן שבו תופסים העובדים את מידת ההוגנות של תהליך קבלת ההחלטות . לוונטל ( Leventhal , 1980 ) מונה שישה מרכיבים שעל פיהם נשפט התהליך כהוגן או כלא הוגן 1 ( ( 1 אחידות ועקביות . כדי שתהליך חלוקת המשאבים יישפט כהוגן עליו להיעשות על פי אמות מידה אחידות , עקביות וקבועות לכל העובדים ולאורך זמן , ולא על פי אמות מידה גמישות , שונות , המקנות יתרון ייחודי לקבוצות כלשהן או משתנות במשך הזמן . ( 2 ) היעדר הטיות . תהליך מוערך הוגן כשאין מעורבות של אינטרסים אישיים בקבלת ההחלטות ואין דבקות עיוורת בתפיסות מוקדמות וצרות . כשעם צוות מקבלי ההחלטות נמנים , למשל , מי שההחלטות ישפיעו על נכסיהם , יעורר הדבר חשד של הטיה מכוונת לטובתם . ( 3 ) דיוק . החלטות המבוססות על מידע רחב ותקף ועל מומחיות נתפסות בהוגנות יותר מהחלטות שאינן נשענות על נתונים אלא נובעות מאינטואיציה ומשרירות לב , או מתקבלות על ידי מי שאינו מתאים . בהערכת עובדים , למשל , יישפט התהליך כלא צודק אם העובד המוערך מתרשם שאין למעריך מידע מספיק עליו או שאין הוא מכירו מקרוב ( ראה . ( Greenberg , 1986 ( 4 ) פתח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן