הוגנות התוצאות

הוגנות התוצאות ( distributivejustice ) היא ההערכה של מידת הצדק שבהקצאת משאבים , בנטילתם או בחלוקתם מחדש . שישה סוגים של משאבים ניתנים לחלוקה : יחס או אהבה , סטטוס , מידע , כסף , סחורות או חפצים מוחשיים ושירותים . הערכה של הוגנות או של אי צדק בחלוקת המשאבים יכולה לנבוע מפעולות שנעשו , או מפעולות הצפויות להיעשות אבל אינן נעשות . על פי כמה אמות מידה מעריכים בני האדם את מידת הצדק שבחלוקת משאבים : ( 1 ) עקרון התרומה . ( equity ) על פי אמת מידה זו , כדי שחלוקת משאבים תיתפס כצודקת עליה להיעשות על פי תרומתו של האדם , השקעתו או איכות עבודתו . אי צדק יורגש כשנראה לעובד שאחרים ( ולעתים גם הוא עצמו ) מקבלים תמורות גבוהות יותר או נמוכות יותר מן התמורות המגיעות להם על פי משקלם הסגולי בארגון מבחינת הישגיהם . ( 2 ) עקרון השוויון . ( equality ) על פי אמת מידה זו הקצאת משאבים נחשבת הוגנת רק כשהמשאב המחולק ניתן לכול במידה שווה . כשאחרים מן העובדים זוכים ליותר או לפחות מן האחרים , הדבר נתפס כלא צודק . ( 3 ) עקרון הצרכים . ( needs ) על פי אמת מידה זו , על המשאבים להתחלק לפי הצרכים היחסיים של העובדים . לעוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן