תגובתיות והתנגדות לשינוי

איך מתקשרת תאוריית התגובתיות עם ההתנגדות לשינוי ? מקרים רבים של שינוי מאיימים על חופש הבחירה ועל חירות ההתנהגות . התנגדות לשינוי היא אחד האמצעים לשמור על חופש הנתון בסכנה או להשיב חופש שהוגבל . נעסוק עתה בניתוח דוגמה של שינוי מנקודת המבט של תאוריית התגובתיות . מדובר בהעברה גאוגרפית של ארגון ממקום למקום . שלושה גורמים יכולים ליצור הרגשה של אובדן חופש קודם שמתרחש השינוי : ( 1 ) אובדן של קשר עם אבזרים , סביבה , נופים , תמונות , גירויים , ריחות ואווירה שהאדם היה רגיל אליהם זמן רב . קודם שהמעבר הגאוגרפי יוצא אל הפועל פועלים על העובדים תהליכים אופייניים הנגרמים בשל תפיסה של מחסור ואובדן אפשריים : סביבת העבודה הקודמת נתפסת כחיובית יותר , מעלותיה מובלטות ואילו חסרונותיה מודחקים . גם אם נמתחו על המקום ביקורות נוקבות בעבר , עוברת תפיסתם של העובדים סינון בשל הניתוק הצפוי והם מתמקדים ביתרונות הטמונים באותו מקום . על רקע התפיסה החיובית הזאת מעורר המעבר למקום חדש רגשות המתלווים למצב של פרדה . השינוי נתפס כהפסד אפשרי של התנסויות חיוביות . ההתנגדות משקפת רצון לשמור על חירות הבחירה וההתנהגות . ( 2 ) קו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן