ההשלכות ההתנהגותיות של האיום על תחושת החירות

כשהרגשת החירות מאוימת או כשהיא נפגעת , ייעשה ניסיון לסלק את האיום ולהשיב את חופש הבחירה . התנהגות זו מכונה , 'תגובתיות' והיא מתבטאת בכמה צורות התנהגות העשויות להיות קשורות זו בזו ! עלייה בערכיות . המוצר , העמדה , האמונה , השירות או ההתנהגות שחופש הבחירה הוגבל בהם יוערכו באופן חיובי יותר לעומת ערכיותם קודם . הם ייחשבו חיוניים , חשובים , יקרים , כדאיים או טובים יותר . זה המרכיב האמוציונלי של התגובתיות . התחזקות הרצון . בעקבות הגבלת החופש יתחזק הרצון להשיג את החפץ החסר , לבטא את העמדה האסורה ולהפגין את העצמאות בהתנהגות . זה המרכיב המוטיווציוני של התגובתיות . התנהגות פעילה . התגובתיות משתקפת גם בפעילות אקטיבית . מחסור במוצר יגביר את המאמץ לרכישתו , הגבלת ביטויה של עמדה תביא לביטוי בולט יותר שלה , וניסיון לכפות התנהגות כלשהי עשוי להגביר את נקיטתה של התנהגות הפוכה . אלו הן הדרכים שבאמצעותן מבטא האדם את עצמאותו ואת חירותו , וכך הוא גם נאבק בניסיונות לפגוע בערכים עמוקים חיוניים אלו . נציג עתה כמה דוגמאות של מחקרים שבדקו את תקפותה של התאוריה , וכן בדקו תופעות חיות מן המציאות שאפשר להסבירן באמצע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן