תחושת החירות והאיום עליה

תאוריה זו מבוססת על הטענה שקיים אצל כולנו צורך בסיסי עמוק להרגיש שיש לנו חירות לבחור במה להאמין . איזו עמדה לנקוט , כיצד להתנהג , מה לרכוש והיכן להימצא . איום בפגיעה בחירות זו או פגיעה ממשית בה מניעים אצל הפרט תהליכים המכוונים לשמור על החירות הנתונה בסכנה . בארבעה מצבים יכולה להתפתח תחושת הפגיעה בחופש ו ( 1 ) מחסור . מחסור בדבר מה שהאדם נזקק לו ובעבר היה מצוי בשפע , מצמצם את מרחב הבחירה ופוגע בתחושת החירות . אם קודם היה האדם יכול בכל עת להחליט אם ירכוש או לא ירכוש חפץ כלשהו , כלומר , היו לו שתי ברתת , הרי עם היווצרותו של המחסור , יש בידו בררה אחת שהוא יכול לממש ( לא להשיג את החפץ , ( ואילו הבררה האחרת ( לרוכשו ) מוגבלת או לא קיימת עוד . ההחלטה אפוא אינה נקבעת עוד על פי רצון חופשי . ( 2 ) קושי . תחושת החירות נפגעת כשנוצר קושי להוציא אל הפועל התנהגות כלשהי , שבעבר לא היה כל מחסום לבצעה . כך , למשל , מורגשת הפגיעה בחופש כשמוטלת הגבלה על הבעת עמדה שקודם היה אפשר להציגה בלא סייגים . קושי טכני להשיג חפץ שהאדם חפץ בו ( גם אם אין למעשה מחסור ממשי בו — למשל , כשהחנות סגורה או כשנדרשת נסיעה ארוכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן