יישום הידע על שינוי עמדות להבנת ההתנגדות לשינוי ארגוני

הידע שהצגנו על שינוי עמדות משמש תשתית להבנת ההתנגדות לשינויים , ואף מספק רעיונות ודרכים להתגבר על התנגדות זו . בחלק זה ננתח שני אספקטים הקשורים להתנגדות לשינוי . תחילה ננסה להבין באמצעות הידע על עמדות ועל שינוי עמדות מדוע נאחזים בני האדם מלכתחילה בדרך מסוימת ואינם מוכנים לשנותה . אחר כך נתייחס לתהליך התקשורת בין יוזמי השינוי הארגוני ובין העובדים שיושפעו מן השינוי . כאמור , ניתן לראות בהתנגדות לשינוי עמדה התומכת בדרכי פעולה ותיקות . יוזמי השינוי נוקטים עמדה שונה , ומנסים בדרכים שונות להשפיע על העובדים לעבור למחנה שלהם ולתמוך בשינוי . ביוזמי השינוי אפשר לראות מתקשרים המעבירים מסרים בעד השינוי לעובדים המביעים עמדות נגד . בהתמדה בהתנגדות לשינוי אפשר לראות כישלון בתהליך השכנוע . נבחן איך אפשר לנקוט כללי שכנוע מתאימים כדי להעביר את מתנגדי השינוי למחנה התומכים , או לפחות להחליש את סירובם . מדוע קיימת מלכתחילה התנגדות לעמדה החדשה ? שני כיווני מחשבה עולים מתוך החומר שסקרנו : א . הרצון לשמור על הקיים מקורו במערכת ערכים מרכזית , חשובה , יציבה , וקשורה קשר הדוק עם עמדות אחרות . ב . העמדות בעד המשך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן