הפונקציות שעמדות ממלאות

עמדות ממלאות כמה פונקציות פסיכולוגיות חשובות . האדם מגבש את עמדותיו כדי לספק צרכים ומניעים חשובים וכדי לסייע בהסתגלות אל המציאות . ארבע פונקציות כאלה מונה דניאל כץ : ( Katz , 1960 ) ( 1 ) פונקציה הסתגלותית , אינסטרומנטלית , תועלתית . עמדות מאפשרות לאדם להשיג את מרב התגמולים החיוביים מסביבתו וכן מסייעות לו להקטין במידה רבה את הנזקים ואת העונשים העלולים להיגרם לו . באמצעות תהליכי למידה ידועים נוקטים בני האדם עמדות חיוביות כלפי אובייקטים הקשורים בסיפוק צרכים החשובים להם , ועמדות שליליות כלפי גורמים הקשורים בהפסד , בסבל או בעונש . ביתר קונקרטיות אפשר לומר שבני האדם בוחרים בעמדות מסוימות כדי להשיג טובות הנאה . ממלא תפקיד רשמי בשלטון מסוים עשוי לבחור במפלגת השלטון מתוך שיקול שהמשך שלטונה יאפשר לו לשמור על תפקידו ומעמדו , ואילו החלפתה עלולה להביא לפיטוריו . כך מביע האדם עמדות חיוביות כלפי הממונים עליו בארגון כדי לזכות בהטבות ובקידום . ( 2 ) הגנת האגו . עמדות מסייעות לאדם להגן על עצמו מפני מציאות שלילית לא נעימה , בעיקר מציאות פנימית , כמו קונפליקטים פנימיים , חרדות , דימוי עצמי שלילי , רגשי נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן