מתי עמדה?

הגרעין העיקרי והמהותי של המושג 'עמדה' הוא הערכה . עמדה היא התייחסות חיובית או שלילית של האדם לתחום כלשהו בסביבתו החברתית . התחום יכול להיות חפץ , מוצר , רעיון , אדם , מפלגה , תוכנית או מדיניות . על פי הגדרה זו , מספרן של העמדות אין סופי . אנו מחזיקים בעמדות כלפי מפלגות , כלפי עמים , כלפי אנשים , כלפי מוצרים וגם כלפי תוכניות , ובהן כמובן גם תוכניות לשינוי , וכלפי שינויים המתרחשים סביבנו . לעובדים יש עמדות לגבי מנהליהם , לגבי הארגון שהם מועסקים בו , לגבי המקצוע שהתמחו בו , לגבי מדיניות ההנהלה , לגבי השירותים או המוצרים שהמפעל מוכר , ולמעשה כלפי כל גורם במציאות שסביבם . עמדות אלו משתקפות ביחס חיובי או שלילי , בקבלה או בדחייה , באהבה או בשנאה , במשיכה או בסלידה , בהסכמה או בהתנגדות . ביטויים אלו אינם דיכוטומיים בדרך כלל . הם באים לידי ביטוי בעוצמות שונות בסולם רציף בעל ערכים אחדים ( מחיובי מאוד עד שלילי מאוד , מהסכמה חד משמעית עד התנגדות מוחלטת וכדומה , ( שבאמצעם גישה ניטרלית או שוויון נפש כלפי נושא העמדה . לעמדה שלושה מרכיבים ו קוגניטיווי , אמוציונלי והתנהגותי . המרכיב הקוגניטיווי הוא אוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן