פרק ח ההתנגדות לשינוי כעמדה

התנגדות לשינוי היא ביסודה הבעת עמדה ( attitude ) שלילית כלפי השינוי . קבלת השינוי ונקיטת יוזמה למימושו , לעומת זאת , מבטאות עמדה חיובית כלפיו . העמדות השליליות מתורגמות למעשים כגון מחאה , שביתה או פעולות אחרות המעכבות או מסבלות את השינוי המתוכנן , ואילו העמדות החיוביות מבוטאות בגילויי תמיכה בשינוי ובהתגייסות לביצועו . גם בצעדים שנוקטים המעוניינים בשינוי כדי להתגבר על ההתנגדות ניתן לראות ניסיונות לשינוי עמדות . כשהעמדה ההתחלתית כלפי השינוי שלילית , מתרכזים המאמצים בשינוי העמדה לעמדה חיובית , וכשהעמדה חיובית , נעשים מאמצים לחזקה ולייצבה כדי שתתמיד התמיכה בתהליך השינוי . על כן חשוב מאוד לדעת מה הם הגורמים המשפיעים על גיבוש עמדות , מה הם הגורמים לקושי לשנות עמדות , ומה הם התהליכים שבאמצעותם מצליחים לשנותן . נושא העמדות הוא אפוא אבן היסוד להבנת תופעת ההתנגדות לשינוי בכללה . פרק זה יעסוק בהרחבה בעמדות ובשינוין . לא נסקור את כל הידוע בתחום זה , שכן מדובר במחקר רחב מאוד וניתן לייחד לו ספרים אחדים . נתמקד בסקירתנו רק בגורמים הקשורים בשינוי עמדות ובקשיים הכרוכים בגרימת השינוי שיש להם נגיעה להתנג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן