מדוע נופלים בני האדם במלכודת ההסלמה?

אנשים רבים מחליטים בהזדמנויות שונות החלטות מסלימות . כולנו נכשלים מפעם לפעם בקבלת החלטות בלי להתחשב בסיכוייהן ובגובה התמורה שתתקבל , ובמקום זה אנו נוטים להביא בחשבון את נטל ההשקעה שנעשתה קודם . ובכל זאת , נשאלת השאלה כיצד זה אנשים רציונליים שוגים בהחלטותיהם ? כיצד מנהלים מנוסים שקודמו לתפקידם לאחר תהליכי סינון מורכבים נופלים במלכודת ההסלמה ? לתופעה זו יש הסברים רבים . ואלו הם ו הסבר ההצדקה העצמ » ת את ההסבר השכיח ביותר בספרות המקצועית לתופעת ההסלמה תולים בצורך בהצדקה עצמית . ( self-justification ) על פי הסבר זה , נוטים בני האדם להמשיך להשקיע בנתיב פעולה כושל בשל רצונם להצדיק את מעשיהם , להוכיח הן לאחרים והן לעצמם שהחלטתם הראשונית היתה נכונה . בני האדם נוטים לראות עצמם כמי שמקבלים החלטות שקולות ונכונות . כישלון הוא חוויה קשה שקשה להודות בה . ההפסדים והנזקים שנבעו מדרך הפעולה הראשונית נתפסים כחולשה או כמחדל אישי של מקבל ההחלטות . זוהי תפיסה כואבת . כדי להצדיק את ההחלטה הראשונית ולאשר מחדש את נכונותה , מחזקים בני האדם את מחויבותם כלפיה . מתרחש כאן תהליך אבסורדי / כדי להפגין את הרציונליות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן