היקף התופעה

עד כה הצגתי דוגמאות שההשקעה בהן היא כספית ושההחלטה בהן נוגעת להמשך פעילות בתחומי ייצור ופיתוח תעשייתי כלכלי . אלו הן אכן דוגמאות נפוצות מאוד במסגרות ארגוניות וציבוריות . אך העניין המיוחד בתופעת ההסלמה נובע מתחולתה הרחבה המקיפה תחומי חיים רבים . השקעה ראשונית יכולה לכלול משאבים שונים ומגוונים . אפשר שזו תהיה השקעה מוחשית כמו השקעה של כסף , של ציוד , של עובדים , אבל אפשר שזו תהיה השקעה של זמן , של אמוציות או של חיי אדם . את ההחלטות יכול לקבוע אדם יחיד בד' אמות של חייו הפרטיים , ויכול לקבוע אותן יחיד שהחלטתו משפיעה על ארגון , על קבוצה או על ציבור רחב ( כלל אזרחי המדינה . ( החלטות מסלימות יכולה לקבל גם קבוצה , אם בהסכמה פה אחד ואם בהצבעה דמוקרטית , ברוב קולות . במילים אחרות , גם מקבלי ההחלטה , גם מסגרת קבלת ההחלטות וגם תחומי ההשקעה יכולים להיות רבים ומגוונים , ולמעשה הם מקיפים את כלל אורחות חיינו . והנה כמה דוגמאות בתחום השקעת כספים הנעשית במסגרות ארגוניות כלכליות . נפתח דווקא בדוגמה להחלטה שלא להמשיך בפרויקט שנחשב כושל — ההחלטה להפסיק את פרויקט פיתוח מטוס הלביא . התעשייה האווירית עסקה , כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן