פרק ז התנגדות מנקודת המבט של תופעת ההסלמה

בפרק זה תתואר תופעת ההסלמה ( escalation ) ויידונו ההסברים המקובלים לה . ההסלמה מתבטאת בדבקותם של בני האדם בנתיב פעולה קבוע , אף על פי שהוא רצוף כישלונות . הכישלונות וההפסדים הקיימים בהווה והצפויים בעתיד אינם גורמים לאדם לשנות את דרך הפעולה , אלא להיפך , הם מחזקים את דבקותו באותו נתיב כושל . החזרה על אותה התנהגות וההימנעות מלנקוט אסטרטגיית פעולה שונה היא , על פי תפיסתנו , ביטוי של התנגדות לשינוי . הסברים רבים לתופעת ההסלמה נראים לנו יפים גם לתופעת ההתנגדות לשינוי בכלל , ויש בהם כדי להאיר אותה מזווית ראייה חדשה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן