סיכום

בפרק זה הגדרנו את המושג שליטה והצבענו על שישה סוגי שליטה : שליטה התנהגותית , שליטה קוגניטיווית , שליטה בקבלת החלטות , שליטה באמצעות מידע , שליטה רטרוספקטיווית ושליטה משנית . בחנו את תוצאותיו השליליות של איבוד שליטה ואת השפעותיה החיוביות של תוספת שליטה . הצורך העז שיש לבני האדם בשליטה יוצר אשליה של שליטה גם במצבים שאין לבני האדם שליטה בהם . מנינו שבעה תנאים המחזקים את אשליית השליטה : בחירה , תחרות , הכרת הגירוי , הכרת התגובה , מעורבות אקטיבית ופסיבית והתנסות בחוויות הצלחה . שליטה קשורה קשר הדוק עם המונחים אוטונומיה , כוח ויכולת חיזוי וכן עם מסוגלות עצמית ואפקט פיגמליון . כל שינוי כרוך באיבוד שליטה . בשל האפקטים הפסיכולוגיים השליליים של איבוד שליטה , מתנגדים בני האדם לשינוי כדי להחזיר לעצמם את תחושת השליטה . הבנת יסודותיהם של מרכיבי השליטה מאפשרת להתמודד עם איבוד השליטה ולצמצם את עוצמת ההתנגדות לשינוי : באמצעות יצירת תנאים שיהיו בהם בחירה , מידע , יכולת חיזוי , הכרה של הגירוי והתגובה , מתן שליטה מפצה בתחומים אחרים ועוד . שינוי גורם לאיבוד שליטה , אך אפשר גם לנצלו כדי להרחיב את תחומי השלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן