ההשפעות השליליות של שליטה

עד כה פירטנו את חשיבותו של מתן שליטה ואת השפעותיו השליליות של איבוד שליטה . אך האם להרחבת השליטה יש תוצאות חיוביות בלבד ? בשנים האחרונות החלו להתפרסם מחקרים המראים שלא בכל מצב נתפסת תוספת השליטה כחיובית ורצויה . קיימים תנאים שבהם נודעת לשליטה רבה השלכות שליליות . נמנה כאן תנאים אלו . בורגר ( Burger , 1989 , 1992 ) מציין שבני האדם יעדיפו שליטה פחותה במצבים שבהם מגבירה תוספת השליטה את הציפיות מהם , שכן הם חוששים שתדמיתם תיפגע אם לא יוכלו לעמוד בציפיות אלו . ככלל , ככל שרמת השליטה גבוהה יותר , כן תהיה רמת הציפיות של הסביבה גבוהה יותר , ותתחדד הרגישות של האדם לאופן שבו הוא נתפס בעיני אחרים . כדי להימנע מכישלונות אפשריים , העלולים להעמיד את האדם באור שלילי בעיני עצמו ובעיני אחרים , יבחר האדם להישאר במסגרת שבה מרחב השליטה מצומצם יותר . בחירה זו תיעשה במצבים שבהם דימויו העצמי של האדם בעיני האחרים חשוב לו יותר משחשוב לו מרחב השליטה . בורגר מצביע גס על מצבים שבהם חושש מאוד האדם שייכשל בביצועה של משימה , והוא מעדיף אפוא להעמיד את עצמו בתנאים קשים המצמצמים את שליטתו , כדי שיוכל , הוא והאחרים , לי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן