מסוגלות עצמית (self-efficacy)

מושג השליטה קשור קשר הדוק עם מושג אחר , מרכזי בפסיכולוגיה המודרנית — ' מסוגלות עצמית' ( self-efficacy ) שטבע לראשונה בנדורה . ( Bandura , 1986 ) מסוגלות עצמית היא התפיסה שהאדם תופס את יכולתו לבצע מטלות מסוימות . בנדורה מצא שבני אדם המאמינים ביכולתם לבצע את המטלות ולהשיג את היעדים ינקטו צעדים אקטיביים להשיג מטרות וישאפו להשיג מטרות מוגדרות . לעומת זאת , הם יימנעו ממטלות או ממצבים שלהערכתם אין הם לפי יכולתם . האמונה ביכולת מכוונת למטלות ולמטרות ספציפיות : אמונתו של האדם ביכולתו להפסיק לעשן , להוריד משקל , להשיג ציון גבוה בקורס במתמטיקה או לנאום לפני קהל . בעלי המסוגלות העצמית הגבוהה יותר , כלומר מי שמאמינים יותר ביכולתם לבצע את המשימה , הם שישקיעו את המאמץ , יתמידו ויגיעו להישגים גבוהים בביצועה של המשימה . בנדורה מדווח על מחקר שבו נבחנו גורמים המשפיעים על הישגים מתמטיים של ילדים . הילדים שנבדקו במחקר היו שונים זה מזה בכישוריהם המתמטיים ובהערכת היכולת שלהם במקצוע זה . לא היתה חפיפה בין היכולת האובייקטיווית ובין תפיסת היכולת של הנבדקים . בכל רמות הכושר ראו עצמם מקצת הילדים בעלי יכולת מתמטי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן