תאוריית השליטה של פרידמן ולקי

חוקרים רבים מדגישים את חשיבותה של תחושת השליטה ואת ההשפעות השליליות של איבוד שליטה . פן ייחודי של תופעת השליטה מספקים פרידמן ולקי , ( Friedman & Lackey , 1991 ) שפרסמו בזמן האחרון תאוריה גורפת חדשה בנושא זה . הטענה המרכזית של התאוריה היא שהתנהגותו של האדם כולה מונעת מכוח מרכזי אחד והוא הצורך להגביר את השליטה ולהרחיבה . מוטיב זה בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים . הוא יפה לשליטה בציוד , באנשים , בטבע , באדם עצמו — בכול . בניגוד לתפיסות הרואות בהתנהגותו של האדם פעילות ראקטיווית , תגובה לגירויים , סבורים פרידמן ולקי שהאדם הוא ביסודו יצור פרואקטיווי הפועל במכוון להרחיב , לגוון ולהעצים את תחומי שליטתו על הסביבה . פיתוח כלים ומכונות , מחקר מדעי , למידה , קריאת עיתון , נהיגה , אילוף בעלי חיים וכדומה , כל אלה הם אמצעים לספק צורך מרכזי זה . מפתחיה של תאוריה זו סוברים גם כי מחלות נפש ובעיות הסתגלות , מקורן בתחושה של איבוד שליטה . המצבים הקשים בחייו של אדם מאופיינים בצמצום יכולת השליטה . אלו הם מצבים שאין האדם יכול לעשות בהם מאומה כדי לשנותם ( לדוגמה , פטירתם של אנשים קרובים . ( הקושי בהם נובע מן הפג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן