תנאים להגברת אשליית השליטה

לנגר , ( Langer , 1983 ) זיהתה שבעה תנאים המגבירים את תופעת אשליית השליטה . הכרתם של גורמים אלו מאפשרת תפעול חיצוני מכוון המגביר את מידת השליטה הנתפסת . ואלו הם שבעת התנאים : . 1 בחירה כשניתנת לאדם בחירה בין כמה חלופות הוא יחוש שיש בידיו שליטה גם במצבים שאינם ניתנים לשליטה אנושית . במחקר מאלף שעשתה לנגר ( Langer , 1983 ) ניתן לקבוצת נבדקים אחת לבחור בעצמה כרטיסי הגרלה , ואילו לנבדקי הקבוצה האחרת נתן המוכר את הכרטיסים . כשנתבקשו נבדקי הקבוצה "הבוחרת" למכור את הכרטיסים לאחרים , לא ששו הללו להיענות לבקשה , ואף המחיר שדרשו תמורת הכרטיסים היה גבוה מן המחיר שדרשו חברי הקבוצה שלא בחרו בעצמם את הכרטיסים . את ההסבר להתנהגות זו תולים בעצם בחירת הכרטיס שהגבירה אצל המשתתפים את ההרגשה כי למיומנותם ולכישוריהם יש השפעה על התוצאות . מכיוון שהשתמשו בכישוריהם ( הם בחרו בעצמם , ( העריכו חברי הקבוצה הזאת שסיכוייהם לזכות בפרס גבוהים יותר ולכן רצו לשמור את הכרטיס לעצמם . וכשבכל זאת החליטו למכור את הכרטיס , הם סברו שראוי שידרשו בעבורו מחיר גבוה שיפצה אותם על הפסד הזכייה . המחיר שדרשו חברי הקבוצה שבחרה את הכר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן