פסיכותרפיה ושליטה

מידת השליטה שהאדם מייחס לעצמו ( השליטה הנתפסת ) היא הבסיס לכל טכניקות הטיפול הפסיכולוגי . הטיפול נועד להגדיל את מאגר התגובות של הפרט — ההתנהגותיות , הקוגניטיוויות והאמוציונליות — ולהעניק לו תחושת חופש לבחור מתוך מאגר זה ולכוון את חייו כרצונו . פרויד רואה בפסיכואנליזה דרך להחלפת פעילותו של האיד ( id ) באגו . ( ego ) ( האיד מציין את הדחפים הלא נשלטים , ואילו האגו הוא הקשר עם המציאות והשליטה עליה ( . כלומר , בתהליך הטיפולי האדם לומד להיטיב לשלוט בדחפים ובאינסטינקטים המצויים באיד . כמוה נועדה התרפיה האקזיסטנציאלית לפתח אצל המטופל את המודעות שחייו הם בידיו כחומר ביד היוצר . המטפל מבקש להגביר אצל המטופלים את המודעות שלהם לפוטנציאל השליטה הלא מנוצל שבידם , ובאמצעותו לכוון את מהלך חייהם . כך גם שיטות טיפול התנהגותיות כמו תרגילי הרפיה או דסנסיטיזציה שיטתית ( systematic desensitization ) ( שיטות שבהן מצמידים התנסויות חיוביות אל האובייקטים ואל המצבים המעוררים אצל האדם תגובות פחד ) — נועדות לחזק את ביטחונו של האדם שלא יאבד את שליטתו במצבים קשים . בנדורה ( Bandura , 1986 ) נדרש למושג 'מסוגלות עצמית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן