על שליטה וסוגיה

בספרות קיימות כמה הגדרות למושג . 'שליטה' נציג כאן את העיקריות שבהן . בורגר ( Burger , 1989 ) וכן גרינברגר וסטרסר ( Greenberger & Strasser , 1986 ) מגדירים את המושג 'שליטה' כאמונה של האדם ביכולתו להשפיע על סביבתו או לשנותה בהתאם לרצונו . האדם מתנסה בהרגשת שליטה כשהוא מאמין שהוא יכול להשיג את התוצאה הרצויה לו באמצעות פעולה מכוונת מצדו . אין בהכרח קשר בין תחושת השליטה — האמונה שיש לאדם שליטה , ובין השליטה הראלית — היכולת לממש את היעדים שהפרט רוצה להשיג . הרגשת השליטה שהאדם מרגיש תתחזק אם הוא נוכח לדעת שמעשיו המתוכננים אכן הובילו להשגת מטרותיו ; והיא תיחלש או תיעלם אם יתברר לו שמעשיו אלו אינם נושאים פרי . אבל אין בהכרח קשר ישיר בין השליטה הראלית ובין תפיסת השליטה . האמונה ביכולת השליטה חשובה מן השליטה בפועל . בתחומים רבים יש לנו תחושת שליטה , אף כי לא בדקנו אם שליטה שכזו אכן יכולה להתממש . כך , למשל , יש לאמונתו של החולה ביכולתו להתגבר על מחלתו השפעה רבה על התמודדותו עם המחלה , יותר משיש ליכולתו האובייקטיווית . אם יש לו יכולת שליטה ראלית אך אין הוא מאמין בה , הוא לא ייאבק במחלה , אבל אם יכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן