רתיעה מן המאמץ והעלויות הנדרשים בתהליך השינוי

מרבית השינויים שעושים בני אדם כרוכים בהשקעת מאמץ כספי , פיסי ונפשי . כמות האנרגיה והמשאבים העומדים לרשותו של האדם בזמן נתון מוגבלת מכיוון שאין לו אפשרות לטפל בכל המשימות המוטלות עליו בעת ובעונה אחת ; עליו להקצות את משאביו על פי סדר עדיפויות כלשהו . בחירה בהשקעת משאבים בשינוי , משמעותה בדרך כלל הפחתה בהשקעה במשימות אחרות . ההתנגדות לשינוי יכולה אפוא לנבוע ממערכת העדפות בהשקעת המשאבים . האדם אינו מוכן לוותר על השקעת אנרגיה או כסף במטלה חשובה וחיונית יותר בעיניו , ולהמירה בהשקעה בתהליך השינוי . נדגים הסבר זה מתוך התמקדות בכמה שינויים אישיים . אדם המגיע למסקנה ברורה שעליו לעבור לדירה חדשה משום שדירתו אינה נוחה , ויש לו משאבים כספיים לרכוש דירה נוחה ומרווחת יותר , לא פועל תמיד ברוח מסקנתו , כלומר לא תמיד הוא נוקט צעדים לרכוש דירה אחרת . מדוע ? הנה מגוון של תשובות שכיחות שמשיבים אנשים המצויים במצב שכזה : "אין לי עכשיו כוח , "לזה "יש לי דברים אחרים חשובים יותר לעסוק בהם , "עכשיו "אני טרוד כרגע בדברים . "אחרים למרות הרצון והצורך לשנות פועלות אצל האדם עכבות חוסמות . ההתנגדות יכולה לנבוע מסיבות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן