פרק ה הפסדים אמיתיים ומדומים

נניח שמציעים לך לצבוע את שערותיך לצבע סגול , כיצד תגיב ? מן הסתם תדחה את הבקשה מניה וביה . האם זה ביטוי של התנגדות לשינוי על כל הקונוטציות השליליות שלה ? ברור שלא . מדוע אתה מסרב להיענות לבקשה ? אפשר לשער שהסירוב נובע מהערכה כי הפעולה עלולה לגרום לך נזקים — החברה מסביב תתייחס אליך בזלזול ובתמיהה , וודאי ששום רווח ממשי לא יצמח מפעולה זו . כמוה תיתקל בהתנגדות כל דרישה לפעולה שונה , לא סבירה ולא מקובלת שתגרום לנזקים , שלא תביא לשום תועלת ושהמאמץ הנדרש לבצעה אינו כדאי . נפתח את החלק השני של הספר , המפרט את ההסברים להתנגדות לשינוי , בהסבר שכיח ומובן ! בני אדם מתנגדים לכל דבר הגורם להם נזק , הפסד , כאב או מצוקה . כל שינוי כרוך במהותו בהפסד כלשהו — הפסד הנובע בראש ובראשונה מן ההתנתקות מן המצב הקיים . כל מצב שהאדם מצוי בו פרק זמן ארוך יוצר גירויים מספקים ומהנים — בהיכרות עם המצב ובידיעה כיצד להתמודד עמו יש צדדים מספקים ומהנים . גם אם המצב בכללותו שלילי ולא נעים , כרוכה נטישתו בוויתור על צדדים מספקים ומהנים אלו . בני האדם מתנגדים לשינוי כשהם יודעים או מעריכים שבמאזן הכולל תהיה תוצאת השינוי שליל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן