יציבות ושינוי - שני מנגנוני התמודדות

האם ההתנגדות לשינוי היא תופעה יוצאת דופן , ייחודית , או שהיא חלק ממנגנונים פסיכולוגיים אחרים שנועדו להביא ליציבות ולקביעות ? ביסודם של כוחות פסיכולוגיים וחברתיים רבים מצוי עקרון היציבות והקביעות . התנגדות לשינוי אינה אפוא בבחינת מנגנון יוצא דופן . היא חלק מדפוסי התמודדות אחרים המסייעים לאדם להתגבר על קשיים והמהווים חלק חשוב מן הכוחות התורמים להסתגלות האנושית . כל ענפי הפסיכולוגיה מציגים תהליכים המסייעים לייצוב ההתנהגות האנושית . כאן נפרט את המנגנונים שנחקרו במסגרת הפסיכולוגיה הפיסיולוגית , הפסיכולוגיה החברתית , הפסיכולוגיה הקוגניטיווית והפסיכולוגיה של האישיות ( ראה גם . ( Waston , 1970 מנגנונים פיסיולוגיים הומוסטזיס . קנון ( Canon , 1939 ) הצביע על מנגנונים רגולטוריים המייצבים תהליכים פיסיולוגיים שהתערערו , כמו טמפרטורה או רמת סוכר בדם . מערכת העצבים האוטונומית על שני ענפיה — הסימפטי והפרסימפטי — פועלת כך שבמצב של עוררות רגשית ( arousal ) מגבירה המערכת הסימפטית את קצב פעימות הלב , את פעילות בלוטת הזיעה , את הטמפרטורה ועוד , אך המערכת הפרסימפטית מתגייסת מייד להחזיר את הפעילות הפיסיולוגי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן