ביטויים של תמיכה בשינוי

אף כי עיקר ענייננו הוא תופעת ההתנגדות לשינוי , נזכיר בקצרה את הביטויים המגוונים של תמיכה בשינוי . גם הם משתקפים בשלושה ביטויים < ביטוי קוגניטיווי , ביטוי אמוציונלי וביטוי התנהגותי . הביטוי הקוגניטיווי של התמיכה בשינוי מיוצג באמצעות הבלטת הצדדים החיוביים של השינוי , תרומתו לפרט ולארגון , חשיבותו לקידום הארגון וכדומה . מבחינה אמוציונלית מתבטאת התמיכה בשינוי בהרגשת שמחה , תקווה , התלהבות או אופטימיות . ביטוי מעשי של תמיכה משתקף בניסיונות לשכנע אחרים לתמוך בשינוי , בשיתוף פעולה עם יוזמי השינוי , בהתגייסות לפעולות הננקטות להחלתו של השינוי ובהשקעת זמן , מאמץ או כסף בקידומו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן