התנגדות פעילה

ההתנגדות הפעילה עניינה נקיטת פעולות המכוונות לחבל בתוכנית השינוי או ביוזמיו והיא מתבטאת במחאה , בהפגנה או בשביתה ובתגובות אחרות . ההתנגדות הפעילה לשינוי מתבטאת במגוון רב של דרכים . העובדים באחת החברות בישראל , למשל , העלו תביעות מתביעות שונות כדי למנוע העתקה גאוגרפית של ארגונם : מדרישות להטבת תנאים ולהעלאת שכר כפיצוי לקשיים שלדעתם יהיו כרוכים במעבר ועד לתביעות חדשות שאינן קשורות לשינוי עצמו . הם ביקשו ליצור משבר מלאכותי סביב מערכת יחסי העבודה , ובכך לעכב את ךמעבר . זוהי גם דוגמה למה שכינינו 'התנגדות . 'עקיפה הצופה מן הצד לא יבחין בקשר בין כמה מתביעותיהם של העוברים ובין השינוי , אף כי בניתוח מקרוב ניכר כי כל הדרישות נועדו לעכבו . גיוסם של אחרים ושכנועם בצורך לשמר את הקיים ולעצור את השינוי הוא עוד אסטרטגיה במאבק בשינוי . המגויסים האחרים יכולים להיות מתוך הארגון או מחוצה לו . בארץ מגייסים לעזרתם עובדים המתנגדים לשינוי את ההסתדרות , ועדי עובדים מארגונים אחרים או דמויות ציבוריות בעלות עמדה והשפעה , כמו חברי כנסת או שרים . המתנגדים ייוועצו במומחים כדי לאתר יסודות חוקיים היכולים לשמש אותם בהת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן