התנגדות קוגניטיווית

התנגדות שמרכיבה העיקרי הוא קוגניטיווי מתבטאת באיתור , בניתוח ובהצגתם של החולשות והפגמים של השינוי או של השפעותיו ; בגיוס טענות ונימוקים בעד שמירת המצב הקיים , בין השאר באמצעות הצגת יתרונותיו על פני המצב החדש ; וכן בהכחשה או בהתעלמות מנתונים וממידע המצביעים על הצורך החיוני לעשות את הדברים באופן אחר . בשנת 1993 התנהלו דיונים ונעשו עבודות מטה בצה"ל בנושא משך זמן השירות הצבאי של בנות . בשל גידול היקפי הגיוס והרצון לחסוך במשאבים נידונה ההצעה לקצר את השירות של הבנות מעשרים וארבעה חודשים לעשרים ואחד חודשים . הרעיון נתקל בהתנגדות של קצינת ח"ן ראשית ושל גופים פמיניסטיים במדינה . הביטוי של ההתנגדות היה קוגניטיווי מעיקרו — הוצגו דעות ונימוקים נגד השינוי . הועלו טענות ששירות קצר ימנע את הבנות מלהשתלב בתפקידים חיוניים הכרוכים בזמן הכשרה ארוך וינתב את הבנות לשרת בעיקר בתפקידים משניים ומסורתיים , כמו פקידות . לפי טענה אחרת נחשב השירות בצבא למרכיב חשוב ביחס של החברה לנשים , ולכן יפגע צמצום אפשרויות הקריירה של נשים בצבא בהרחבת השוויון ובפתיחתם של מסלולי קריירה מגוונים לנשים גם במסגרת האזרחית . ההתנגדות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן