תכיפות התרחשותם של שינויים

על שכיחותם הרבה של שינויים בארגונים למדים מעבודה מקיפה שעשתה קנטר , ( Kanter , 1991 ) שבדקה כשנים עשר אלף מנהלים בעשרים וחמש ארצות שונות . המנהלים שנתבקשו לציין את השינויים שחוו בארגונם בשנתיים האחרונות ציינו שאכן חלו שינויים בארגונם . עם השינויים העיקריים הם מנו שינוי מבנה , ( restructuring ) איחוד עם ארגון אחר , ( merging ) התפצלות , ( divestiture ) רכישה של ארגון אחר , ( acquisition ) צמצום מצבת העובדים והתרחבות הפעילות הבין לאומית . במאמר שהתפרסם לאחרונה בעיתון ( 1993 ) Fortune דווח על כמה חברות אמריקאיות גדולות ( Tenneco General Electric , Allied Signal , Ameritech ) שעברו שינויים רחבי היקף : הן שינו את התרבות הארגונית שלהן , את הטכנולוגיה שהן משתמשות בה , את המבנה הארגוני שלהן ואת אופי יחסיהן עם לקוחותיהן ( ראה דיווח מפורט על שינוי התרבות הארגונית בחברת General . ( Electric — [ Stewart , 1993 ] בשנות השמונים עברו עוד חברות אמריקאיות ( כמו ( Bell System ^ Bank of America , Honeywell שינויים במבנה שלהן , בדרך פעולתן ובתרבות הארגונית שלהן ( ראה . ( Beck , 1987 ; Barnes , 1987 ; Rein...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן