שינויים בחיי העבודה של הפרט

לכל השינויים הארגוניים והטכנולוגיים יש השפעה על חיי הפרט . במקומות רבים מתנהלת העבודה בעיקר באמצעות המחשב , הקשר הקבוע וארוך הטווח בין העובד למקום עבודתו מתרופף , עולם העיסוקים משתנה , והצורך בלמידה ובהכשרה ממושכות חיוני להתפתחותו ולהסתגלותו של העובד לעולם המשתנה . תנאי העסקה שוגים שינויים דרמתיים הולכים ומתרחשים בתנאי העסקתם של עובדים ובקשר שבין העובד לארגון . מתפתחות מסגרות עבודה חדשות שלא היו ידועות בעבר . מספר העובדים המועסקים מביתם , לפחות בחלק מעיסוקם , הולך וגדל . מפעלים נמנעים מלהעסיק עובדים קבועים , ושוכרים את שירותיהם של קבלני כוח אדם , המספקים להם עובדים זמניים . גם בארץ הולך וגדל משנה לשנה מספרם של העובדים הזמניים . כוח העבודה הזמני שוב אינו מורכב אך ורק מנשים המחפשות עבודה במשרה חלקית כדי שיוכלו להתמודד עם מטלותיהן המשפחתיות . בגלל דרישות המפעלים , עובדים כיום מועסקים זמניים במשרות מלאות באמצעות קבלני כוח אדם המאפשרים להם תעסוקה ארוכת טווח , לעתים בארגון אחד . מסגרת התקשרות שכזאת , ושכיחותם הגדלה של החוזים האישיים , הולכת ודוחקת את מושג הקביעות בעבודה , ויש הצופים כי התקשר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן