שינויים במבנה ארגונים ובחלוקת התפקידים בתוכם

התמורות הטכנולוגיות ומערכת היחסים בין הארגונים משנות מן הקצה אל הקצה גם את מערכת היחסים הפנימית בתוכם . הארגונים מתמקדים בתחום מומחיותם ומוציאים פעילויות אחרות החוצה ; המבנה הארגוני הריכוזי והביורוקרטי משנה את פניו למבנה ביזורי וגמיש יותר ; מספר הרמות ההיררכיות מצטמצם , אופי תפקידו של המנהל אינו דומה לתפקיד שהיה מקובל שנים ; והרכב המועסקים נעשה מגוון יותר . התמקדות בתחומי התמחות והעברת פעילויות אחרות לקבלני משנה במסגרת ההתארגנות להתמודד עם התחרות הגוברת מתמקדות החברות יותר ויותר בתחומי העיסוק הייחודים שלהן , שיש להן בהם יתרון יחסי על פני אחרים . כל שאר הפעילויות מועברות לקבלני משנה . ( outsourcing ) צמצום מספר העובדים במפעלים ( ראה בהמשך ) נובע בין השאר גם מנטייה זו לקצץ בפעילויות לא מרכזיות לחברה ולהעבירן לגורמים חיצוניים . ממערכות ריכוזיות למערכות ביזוריות מגמה מבנית החודרת לארגונים עסקיים מתבטאת בהקטנת הריכוזיות וחלוקתו של הארגון ליחידות מבוזרות עצמאיות . אחד הביטויים לכך ברמת המקרו הוא מאמץ ההפרטה של גופים כלכליים ממשלתיים וציבוריים המתפשט בעולם כולו . תוכניות הפרטה אלו מצמצמות את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן