פרק ג אפיונים של השינויים בעולם העבודה

גורמים חיצוניים שאין לארגון שליטה עליהם דוחפים את הארגון לחולל שינויים פנימיים , במבנה , בטכנולוגיה , בכוח האדם או בערכים , כדי למנוע משבר . הזן מנויות להתפתחות ולצמיחה , הדוחפות גם הן לשינוי , מבצבצות לעתים מזומנות בזכות תמורות החלות בסביבה החיצונית . תהליכים חיצוניים רבים הם ספונטניים , נגרמים בידי אחרים , והארגונים נדרשים לקבלם ולהסתגל אליהם , בדרך כלל בלא יכולת לשנות את מסלולם . אחד המודלים לשינוי שהזכרנו לעיל רואה בשינויים חיצוניים את המניע העיקרי לשינויים פנימיים . לתמורות המתרחשות בעולם נודעות השפעות מרחיקות לכת על תהליכי שינוי המתרחשים בתוך הארגונים . חשוב להכירן כדי להבין טוב יותר את השינויים הנכפים על הארגונים כיום , וכדי לחזות את ההתמודדויות הצפויות להם בשנים הבאות . בחלק זה אאפיין את התמורות המתרחשות כיום בעולם , אך אתמקד בשינויים המשפיעים על העבודה ועל מסגרות כלכליות . לא אדבר על שינויים אחרים שיש להם השלכות עקיפות או מועטות על חיי העבודה . כמה מן השינויים שאמנה בולטים מאוד , ואנו מצויים בעיצומם , אחרים מצויים בתחילת הבשלתם , ואת השפעותיהם נחוש בוודאי בעתיד הקרוב . לארבע ק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן