סיכום

הנהגת שינוי בארגון או בפרט הוא תהליך מורכב וארוך . כדי שהוא יתחולל וייקלט יש צורך בתנאים מקדימים חזקים . התנאי המקדים החזק ביותר הוא משבר . אך גם גורמים חיצוניים לא נשלטים והזדמנויות הנקרות בדרך הם גורמים חזקים דיים היכולים להתניע תהליך של שינוי . מלבד גורמים אלו מתרחשים בארגון תהליכים טבעיים מחזוריים המתאפיינים גם הם בסדרה של משברים , בעלי אפיונים המיוחדים לכל אחד משלבי התפתחותו של הארגון , והם מוליכים לשינויים , המהווים בסיס למשברים חדשים , לשינויים נוספים וחוזר חלילה . המרכיב הדינמי המרכזי בשינויים הוא השפעתם על שינויים נוספים . כל שינוי מביא עמו עוד שינויים . קשה לצפות את כל השלכותיו של השינוי הראשוני . ההפתעות בדרך רבות . זה אחד המאפיינים החשובים המבליט את מורכבותם של השינויים ואת חששם של המושפעים מהם . שינויים אינם קורים מעצמם . כדי שהם יתהוללו וייקלטו עליהם לעלות בקנה אחד עם עקרונות פסיכולוגיים ידועים . מנינו שש תאוריות המסבירות כיצד ומתי יתרחשו שינויים : המודל הסוקרטי הרציונלי , המודל הפסיכולוגי החברתי , המודל הנורמטיווי , המודל ההתנהגותי , המודל המערכתי והמודל הכפייתי . ולבסוף...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן