מדוע רבים השינויים המתוכננים שאינם עולים יפה?

לא מעט שינויים מתוכננים אינם מצליחים . קצתם נמוגים לאחר שלב הייזום , וקצתם — לאחר קבלת ההחלטה לבצעם ; אחרים אינם מצליחים להשלים את מהלכם , ואלו שהוצאו אל הפועל לובשים לעתים צורות אחרות . קסיו ( Cascio , 1995 ) מדווח על סקר שערך ארתור דה ליטל , שלפיו 80 % ) -70 % > מיוזמות של שינוי נכשלו . 40 % מן המנהלים הבכירים שנסקרו לא היו שבעי רצון מתהליכי השינוי — להערכתם השינוי היה איטי מדי ולא הושגו ההישגים המצופים ממנו . עם זאת , 80 % מן הארגונים צופים כי יעברו תהלןכי שינוי בתוך שנים מעטות . כותרת מאמרם של באר , אייזנסטט וספקטור , ( Beer , Eisenstat & Spector , 1990 ) " מדוע תוכניות שינוי אינן מחוללות שינוי" מצביעה על השכיחות הרבה של כישלון תוכניות שינוי . ואכן , מדוע יוזמות שינוי רבות כל כך אינן עולות יפה ? גם בשינויים מתוכננים היטב קיימים , כאמור , אזורים רבים של אי ודאות . אי הוודאות שוררת הן ביחס ליכולת לפעול על פי תוכנית השינוי והן בקשר לתוצאות השינוי המצופות . הפתעות המתרחשות בעת הכנסתו של שינוי ובסופו הן תופעות טבעיות , והן יכולות לשבש את מהלכו של השינוי ואת תוצאותיו . יתר על כן , כבר הד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן