כיצד מוחדרים שינויים?

כזכור , שינויים רבים מתרחשים כתוצאה מהשפעות חיצוניות בלי שהארגון יתכנן או יעשה מעשה כדי להחדירם . חלקם מתרחשים באופן חד ופתאומי בלי תכנון מפורט ובלי צעדים מחושבים מראש . נשאלת השאלה מה הם התהליכים הפסיכולוגיים הגורמים להפסקתה של פעולה אחת ולקליטתה של דרך אחרת במקומה ? בחלק זה אמנה את המודלים המקובלים המסבירים כיצד מתחולל שינוי . אתמקד בעיקר בשינויים המתבססים אצל הפרט — בעמדותיו , בהערכותיו או בהתנהגותו . כל שינוי ארגוני פנימי מתחיל בבני האדם , יוזמי השינוי , ומסתיים בבני האדם , הצריכים להשתנות בעקבות יוזמת השינוי . אתמקד בשינויים מתוכננים והדרגתיים , אך באמצעות המודלים נוכל גם להבין איך שינויים לא מתוכננים חודרים ומשתרשים בארגון . אסתמך בעיקר על עבודתם של צ'ין ובן ( Chin & Benne , 1985 ) שהרחיבו בנקר ודליסל . ( Bunker & DeLisk , 1991 ) בנקר ודליסל מציגים שישה תהליכים המשפיעים על יצירת שינויים במסגרת ארגונית . כל אחד מן התהליכים מושתת על בסיס תאורטי אחר . לפי ה מ ו ד ל ה ס ו ק ר ט י ה ר צ י ו נ ל י , השינוי נוצר בעיקר באמצעות העברת מידע . ביסוד המודל עומדת ההנחה שבני האדם הם יצורים רצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן