שינוי כתהליך דינמי

תהליך של שינוי דומה לגל שנוצר בעקבות זריקת אבן לברכה . מן האבן נוצר גל ראשוני וממנו נולדים גלים נוספים ההולכים ומתפשטים ברדיוס הולך וגדל . עוצמת הגלים הולכת ופוחתת ככל שגדל המרחק ביניהם ובין מוקד זריקת האבן , אך התפשטותם יכולה להתפרש על פני שטח רחב ולהימשך זמן לא קצר . שינויים רבים מתנהגים כמו אותו גל . שינויים אחרים נבדלים בדרך התרחשותם מדרך פעולת הגל בכך שעוצמתם של השינויים הבאים בעקבות השינויים הראשוניים לא זו בלבד שאינה נחלשת אלא היא הולכת ומתעצמת . ככלל , שינויים אינם ממוסגרים וממודרים לתחומים צרים . גם אם מלכתחילה תוכנן השינוי להתמקד בתחום מוגדר או לחול על אזור מסוים או על קבוצת אנשים מצומצמת , בדרך כלל לא יישמרו הגבולות , אלא השינוי יחדור לאזורים קרובים , ישפיע על תחומים אחרים , ייקשר לבני אדם נוספים וטווח הזמן של השפעתו יתרחב . מכיוון שארגונים פועלים כמערכות פתוחות , מתפשט השינוי מבחינת המקום , הזמן , האנשים והנושאים במידה שלא תשוער . דינמיקה זו באה לידי ביטוי בעיקרון המרכזי שברצוני להדגישו כאן והוא : שינוי גורר שינוי . נדגים עתה עיקרון זה הדגמה קונקרטית . אחד הארגונים בארץ תכנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן