שינויים חיצוניים בלתי נשלטים

שינויים רבים בתוך ארגון מתרחשים בלי יוזמה ובלי תכנון ומחוץ למעגל ההשפעה של המועסקים בו . אחרים יוזמים אותם וכולם חווים את השפעתם , גם מי שלא פעל להגשמתם . גורמים מרכזיים המשפיעים על התפתחותם של שינויים פנימיים בארגון הם ההתרחשויות הכפויות שלרבים אין כל שליטה עליהן ואין גם אפשרות לנקוט צעדים לסכלן . ההתרחשויות הללו הן חלק מן המציאות החיצונית המשתנה ( ראה פרק ג . ( כשמתחלפת הנהלת המפעל , או צוות העובדים משתנה עקב תחלופה או הרחבת הפעילות , אין בדרך כלל לעובדים כל יכולת לתכנן את השינוי או להשפיע עליו . הם נאלצים לקבל אותו ולהתמודד עמו . שינויים כאלה נתפסים לא פעם כתופעות טבעיות , חלק ממציאות החיים . ( אמנם אלו הן תופעות טבעיות , אך אין הן כורח המציאות הנובע מעצם חלוף הזמן כמו ההתפתחות הפיסית והמנטלית המתרחשת לאורך שנות החיים . מבחינה זו אין השינויים סותרים את הקריטריון השני שקבענו בפרק הראשון , שלפיו לא ייחשב שינוי לשינוי אם הוא כורח המציאות הנובע מעצם חלוף הזמן ( . כך גם חוקים חדשים הנחקקים בכנסת והמשפיעים על אורח החיים בחברה , כמו שעות עבודה ומנוחה , תנאי העסקה ועוד , נכפים על העובדים , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן