פרק ב כיצד מתחולל שינוי?

בפרק זה ננתח את התהליכים הדינמיים הפעילים בעת שינוי . נבחן את הגורמים הממריצים ארגון להפסיק דרך פעולה אחת ולהמירה באחרת , נדון בהשפעתו של שינוי אחד על שינויים אחרים , ונפרט את המודלים התאורטיים המסבירים כיצד מתחוללים שינויים ואת השלבים הנורמטיוויים המובילים ארגון ופרט ממצב קיים למצב חדש , בייחוד כשמדובר בשינוי מתוכנן . נסיים בדיון קצר על הסיבות לכישלונן של תוכניות שינוי רבות . ארבעה תהליכים עיקריים מקדימים התרחשות של שינוי בארגון :  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן