סיכום

בפרק זה עסקנו בהגדרת המושג 'שינוי' ובסיווג תופעות השינוי . שינוי על פי תפיסתנו , הוא כל מה שהאדם עצמו או בני אדם אחרים — מה שכינינו 'האדם הסביר' — רואים בו המרה של מצב אחד במצב אחר . תמורה זו אינה נובעת מעצם זרימת הזמן ; היא חדשה , היא ניכרת והיא גם רלוונטית ובעלת משמעות . חילקנו את השינוי לסוגים שונים על פי כמה אמות מידה . ראשית , הבחנו בין שינויים חיצוניים ובין שינויים פנימיים ומעברים . שנית , הפרתו בין שינוי ממעלה ראשונה לשינוי ממעלה שנייה . שלישית , זיהינו חמישה עשר מרכיבים שבאמצעותם ניתן לאפיין שינויים , ורביעית , הצבענו על שבע קבוצות של שינויים חיצוניים : שינויים בתנאים פיסיים , בתנאי העבודה , בעיסוק , בסביבה האנושית , במבנה ובסביבה הפוליטית , בנהלים ובמדיניות , ובערכים ובתרבות . כל סוגי השינויים מתמצים בסופו של דבר בתמורות החלות באדם עצמו : במערכות הקוגניטיוויות , האמוציונליות או בהתנהגויות שלו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן