קריטריונים נוספים לסיווג שינויים

מלבד החלוקות שעשינו בין שינויים חיצוניים לשינויים פנימיים ולמעברים , ובין שינויים ממעלה ראשונה לשינויים ממעלה שנייה , ניתן לסווג שינויים על פי חמישה עשר קריטריונים , המציירים תמונה מורכבת של כלל השינויים האפשריים . את הקריטריונים נציג באמצעות השאלות האלה ו . 1 האם קיימת הסכמה על הצורך בשינוי . 2 ? האם השינוי הוא פרי יוזמה ובחירה של מי שיושפע מתוצאותיו , או שאחרים הכתיבו אותו ? . 3 האם התהליך טרם השינוי , מרגע שבשלה ההחלטה ועד ליישומה , הוא קצר או ארוך ? . 4 האם תוכנן השינוי מראש או לא . 5 ? האם הליכי השינוי ושלביו ניתנים לשליטה של מי שיידרשו להתמודד עמו ? . 6 האם השינוי פתאומי וחד או איטי והדרגתי ? . 7 האם השינוי זמני ובר חלוף או קבוע ולטווח ארוך ( כלומר , האם נקבע מראש שתחולת השינוי תהיה מוגבלת בזמן ) . 8 ? האם השינוי סופי או קיימת אפשרות להשיב את הגלגל לאחור ? . 9 האם פרטי השינוי ותוצאותיו ברורים , או שאין ודאות באשר למהותו ולהשלכותיו ? . 10 האם השלכותיו של השינוי הן חיוביות מעיקרן או שליליות ? . 11 מה היקפו ומשמעותו של השינוי ? האם הוא משפיע על תחומי חיים צרים או רחבים . 12 ? האם הש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן