עומק השינוי

חוקרים רבים הבחינו בין שני סוגים של שינוי , שכונו בשמות משמות שונים ו שינוי ענף ושינוי שורש , שינוי אנכי ושינוי אופקי , שינוי אבולוציוני ושינוי רבולוציוני , שינוי ליניארי כמותי ושינוי לא ליניארי איכותי , שינוי רציונלי ושינוי רדיקלי , ועוד ( ראה . ( Levy & Merry , 1986 אנו נשתמש במינוח של ואצלאוויק . ויקלנד ופיש , 1979 ) וכן : ( Argyris & Schon , 1978 'שינויים ממעלה ראשונה או מסדר ראשון ושינויים ממעלה שנייה או מסדר . 'שני מונחים אלה מקבילים בהתאמה למונחים האחרים שהזכרנו קודם ( שינוי ממעלה ראשונה מקביל לשינוי ענף , ושינוי ממעלה שנייה מקביל לשינוי שורש , וכך באשר לשאר זוגות המונחים . ( שינויים ממעלה ראשונה הם שינויים הנעשים במסגרת הערכים , האינטרסים , ההנחות והנורמות המקובלות . אין בהם פריצת דרך . הם מתרחשים בתוך מערכת נתונה , שהיא עצמה אינה משתנה . שינויים אלו הם בבחינת תיקונים פנימיים שוטפים בדרך כלל , ולכן הם גם מכונים "עוד מאותו . "דבר כשמתבצעים שינויים ממעלה ראשונה , אין המערכת הבסיסית משתנה 1 יש המשכיות ברורה בין מה שהיה ובין מה שמתרחש לאחר השינוי . שינויים ממעלה ראשונה מתרחשים לעתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן