סוגי שינוי

יש להבחין בשלושה סוגים של שינויים : . 1 שינויים חיצוניים שמחייגים את הפרט לשינויים פנימיים שינויים חיצוניים כפויים הם שינויים טכנולוגיים , מדעיים , פוליטיים , סביבתיים וערכיים המתרחשים בסביבתו של הפרט . כאשר הממשלה מקבלת החלטות חדשות , למשל , או כשהממשל מתחלף ומוצגת מדיניות חדשה — נעשים שינויים שהפרט חשוף אליהם , עליו להסתגל אליהם , ובדרך כלל אין הוא יכול לשנותם . הוא הדין בשינויים שיוזמת הנהלה של מפעל — כמו רכישתו של מפעל חדש והתמזגות עמו , שינוי המערכת הטכנולוגית במפעל או שינוי התרבות הארגונית — או שינויים שהעובד עצמו או חבריו תכננו והפעילו בארגון והם מכונים 'חידושים' , ( innovations ) דהיינו , תהליכים , מוצרים או מנגנונים חדשים שסייעו לשפר את הארגון או את מוצריו . שינויים אלו משפיעים על כלל העובדים — וגם על היוזמים אותם . אמנם אין אלו שינויים כפויים על יוזמיהם , אך הם מכוונים למערכת החיצונית הסובבת אותם ולאחר החלתם הם יחייבו תמורות אישיות פנימיות בהתנהגות , בחשיבה , בעמדות , בגישה וברגשות של כולם — גם שלהם עצמם . שינויים היזומים בידי גורמים חיצוניים שיש לפרט קשר הדוק עמם , כמו שינוי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן